SME Idol : “AUTO PRIME” แหล่งรวมรถยนต์

ทำความรู้จักกับ “AUTO PRIME” และผู้บริหารหนุ่มไฟแรง

บริษัท ออโต้ไพร์ม จำกัด เริ่มต้นจากอู่ซ่อมรถยนต์ขนาดเล็กในพื้นที่บริเวณลานจอดรถไม่กี่ตารางเมตร บริหารงานโดย “คุณวรพชร โดยชื่นงาม” ติดตามสาระน่ารู้ ความสนุกสนานได้ที่รายการ SME Idol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *